Kaipai Logo
  • Whangaihia to totinana ki te kai organic
  • Nourish your body with organic kai

get in touch

Phone Icon

phone number:

0800 123 456

021 2345678

Email Icon

email:

contact@kaipai.co.nz

Address Icon

address:

369 gladstone road

gisborne

new zealand